Mnoholeté zkušenosti s výrobou dílů pro světové výrobce stavebních strojů a dodávek dílů pro jejich montážní linky

MINIBAGRY » půjčovna minibagrů
Podmínky pro zapůjčení:

Půjčovna minibagru Ryan R600:

 

Zájemce o zapůjčení se může telefonicky nebo e– mailem domluvit, kdy má zájem o zapůjčení. Pokud je stroj na požadovaný termín volný, provede se okamžitě jeho rezervace, s upřesněním jaké lžíce chce ke stroji zapůjčit. Zároveň zanechá na sebe kontakt, aby se mohla ještě 1-2 dny před uskutečněnou zápůjčkou ověřit platnost rezervace.  Časový limit pro rezervaci není stanoven a v případech , kdy zákazník si chce zapůjčit stroj ihned a ten je k dispozici, může se zapůjčení uskutečnit.

Každý zájemce musí předložit platný OP a pokud se jedná o firmu, také výpis z obchodního rejstříku,  popřípadě živnostenský list.Zákazník skládá akontaci ve výši 10 000 Kč pro případné opravy z důvodu poškození stroje nedbalým zacházením . Tato akontace je vrácena  při zpětném vrácení stroje bez jeho poškození.

Před každým zapůjčením je stoj zákazníkovi předveden a zákazník je seznámen s jeho obsluhou. Zároveň je do zápůjčního protokolu zaznamenán technický stav stroje, aby bylo zřejmé, v jakém stavu byl před zapůjčením.

 

Ceny při zapůjčení:

Denní pronájem 1300,- Kč.                                             Půldenní pronájem 750,- Kč.

V případě , že zákazník požaduje dopravit stroj na určité místo, dopravné činí  12,- Kč/km .

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě dlouhodobého pronájmu (déle než 10 dní)  je cena stanovena dle vzájemné dohody.

Základní vybavení stroje:

-benzinový motor BRIGGS&STRATTON

-devítiokruhový rozvaděč

-standardní lžíce 300mm

-náprava s pevným rozchodem 800mm

V případě, že zákazník požaduje jinou lžíci na stroj, je mu namontována a ostatní lžíce

si může bezpatně půjčit

(rozměry: 200 mm, 250 mm - vymazávací, 400 mm,  zahrnovací štít 1000 mm).

Palivo: natural 95, spotřeba 1,5 až 2 litry na hodinu.

Přeprava za automobilem - uchycení na kouli ISO50 (jako přívěsný vozík)